คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2


การแยกตัวประกอบ
1. การแยกตัวประกอบพหุนาม

2.การแยกตัวประกอบพหุนาม (การจัดหมู่)

3. การแยกตัวประกอบโดยการแจกแจง

4. โจทย์ตัวอย่างการแยกตัวประกอบพหุนามทีั่ซับซ้อน

สมบัติของเลขยกกำลัง ตอน 1

สมบัติของเลขยกกำลัง ตอนที่ 2

สมบัติของเลขยกกำลัง ตอน 3

สมบัติของเลขยกำลัง ตอน 4

 

แบบทดสอบฝึกทักษะ เลขยกกำลัง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s