สถิติ ม.5


แฟคทอเรียล ค่า “P” และ ค่า “C”

ความน่าจะเป็นรวม

หาค่ากลาง
1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean)

2. ค่ามัธยฐาน (Median)

3. ค่าฐานนิยม (Mode)

การวัดการกระจายของข้อมูล
1. การวัดตำแหน่งของข้อมูล

2. การวัดการกระจายสัมพัทธ์

3. การวัดการกระจายสัมบูรณ์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s